Scroll to top
© 2020 AEROKLUB ZIEMI LUBUSKIEJ
Share
  • Możliwość tankowania Avgas 100LL i Pb 95
  • Częstotliwość 130.780 MHz
  • AKTUALNOŚCI

Aeroklub Ziemi Lubuskiej

Przetargi

Aeroklub Ziemi Lubuskiej zaprasza oferentów do udziału w postępowaniach przetargowych publikowanych poniżej.
W załączeniu zamieszczamy plan przetargów na 2022 rok.
…..
…..
Aeroklub Ziemi Lubuskiej informuje, że wszelkie postępowania przetargowe realizowane są w formie elektronicznej oraz zamieszczone są na Platformie Zakupowej.
Poniżej instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej Aeroklubu Ziemi Lubuskiej
…..

PRZETARG NIEOGRANICZONY 1/AZL/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej”.

Numer referencyjny: 1/AZL/2020.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, realizowana w ramach umowy partnerstwa z Miastem Zielona Góra, w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Termin składania ofert: 24 czerwiec 2020 r. do godziny 10:00.

SZCZEGÓŁY PRZETARGU

Szczegóły postępowania zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego.

TERMINY

Termin składania ofert: 24 czerwiec 2020 r. do godziny 10:00.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 1/AZL/2020

WYBÓR WYKONAWCY 1/AZL/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/AZL/2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY 2/AZL/2020

Logotypy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej”.

Numer referencyjny: 2/AZL/2020.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi polegającej na wdrożeniu platformy szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, realizowanej w ramach umowy partnerstwa z Miastem Zielona Góra, w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Termin składania ofert:  2 lipiec 2020 r. do godziny 10:00.

SZCZEGÓŁY PRZETARGU

Szczegóły postępowania zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego.

TERMINY

Termin składania ofert: 2 lipiec 2020 r. do godziny 10:00

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2/AZL/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELNIU ZAMÓWIENIA 2/AZL/2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY 3/AZL/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z wykupem końcowym”.

Numer referencyjny: 3/AZL/2020.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z wykupem końcowym, realizowanego w ramach umowy partnerstwa z Miastem Zielona Góra, w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

SZCZEGÓŁY PRZETARGU

Szczegóły postępowania zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego.

TERMINY

Termin składania ofert: 13 lipca 2020 r. do godziny 10:00.

ZMIANA  TERMINU  SKŁADANIA  OFERT :

Nowy termin składania ofert: 16 lipca 2020 r. do godziny 10:00.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 3/AZL/2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY 4/AZL/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z wykupem końcowym”.

Numer referencyjny: 4/AZL/2020.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z wykupem końcowym, realizowanego w ramach umowy partnerstwa z Miastem Zielona Góra, w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

SZCZEGÓŁY PRZETARGU

Szczegóły postępowania zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego.

TERMINY

Termin składania ofert: 28 lipca 2020 r. do godziny 10:00.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 4/AZL/2020

WYBÓR WYKONAWCY 4/AZL/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 4/AZL/2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY 5/AZL/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Rozbudowa placu postojowego i manewrowego stacji paliw Aeroklubu Ziemi Lubuskiej przy ul. Przylep – Skokowa 18 w Zielonej Górze”.

Numer referencyjny: 5/AZL/2020.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest rozbudowa placu postojowego i manewrowego stacji paliw Aeroklubu Ziemi Lubuskiej na podstawie projektu budowlanego dostarczonego przez Zamawiającego obejmującego dwie branże: branżę drogową i branżę sanitarną. Inwestorem jest: Aeroklub Ziemi Lubuskiej, ul. Przylep – Skokowa 18, 66-015 Zielona Góra. Adres Inwestycji: ul. Przylep – Skokowa 18, 66-015 Zielona Góra działka nr 9/28 obręb nr 60, jedn. ewid. 086201_1, m. Zielona Góra.

SZCZEGÓŁY PRZETARGU

Szczegóły postępowania zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego.

TERMINY

Termin składania ofert: 4 wrzesień 2020 r. do godziny 10:00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 5/AZL/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 5/AZL/2020

WYBÓR WYKONAWCY 5/AZL/2020

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 5/AZL/2020

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI 6/AZL/2020

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia Umowy

Zamawiający niniejszym informuje, o wszczęciu w dniu 30 września 2020 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) PZP w przedmiocie wykonania robót budowlanych pn.:

„Rozbudowa placu postojowego i manewrowego stacji paliw Aeroklubu Ziemi Lubuskiej przy ul. Przylep – Skokowa 18 w Zielonej Górze”

znak sprawy 6/AZL/2020.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

PRZETARG NIEOGRANICZONY 7/AZL/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

ZAPROJKETOWANIE I WYBUDOWANIE CENTRUM SZKOLENIA MECHANIKÓW LOTNICZYCH

– STACJA OBSŁUGI SAMOLOTÓW”.

Numer referencyjny: 7/AZL/2020.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Stacji Obsługi Samolotów będącej elementem Centrum Szkolenia Mechaników Lotniczych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu obejmującym dojścia i dojazdy do budynku, ogrodzenie terenu, urządzenie zieleni, oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Celem inwestycji jest stworzenie obiektu umożliwiającego szkolenie przyszłych mechaników lotniczych w warunkach naturalnych. Przed rozpoczęciem budowy nowego obiektu należy rozebrać istniejący budynek gospodarczy kolidujący z planowaną inwestycją.

SZCZEGÓŁY PRZETARGU

Szczegóły postępowania zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego.

TERMINY

NOWY termin składania ofert 27 stycznia 2021r. Do godz 11.30

Termin składania ofert: 5 styczeń 2021 r. do godziny 10:00.

DOKUMENTY DO POBRANIA

MODYFIKACJA 3 SIWZ 12.01.2021

2021-01-12 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

1 I CZESC SIWZ IDW rozbudowa MODYFIKACJA NR 3

2021-01-12 ZMIANA TRESCI SIWZ

1.1. I CZESC SIWZ IDW OFERTA zal 1 MODYFIKACJA NR 2

2 II CZESC SIWZ WZOR UMOWY modyfikacja nr 2

————————————————————————————————–

MODYFIKACJA 2 SIWZ 4.01.2021

2021-01-04 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2020-01-04 1 I CZESC SIWZ IDW rozbudowa MODYFIKACJA NR 2

————————————————————————————————–

MODYFIKACJA 1  SIWZ 31.12.2020

1 I CZESC SIWZ IDW rozbudowa MODYFIKACJA NR 1

2 II CZESC SIWZ WZOR UMOWY modyfikacja nr 1

1.1. I CZESC SIWZ IDW OFERTA zal 1 MODYFIKACJA NR 1

2020-12-31 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA – Opinia geotechniczna AZL CSML

SPROSTOWANIE   SIWZ – 2020-12-29 SPROSTOWANIE TRESCI SIWZ

————————————————————————————————–

0 STRONA TYTULOWA SIWZ

1 I CZESC SIWZ IDW

1.1. I CZESC SIWZ IDW OFERTA zal 1

1.2. I CZESC SIWZ IDW OSWIADCZENIE WYKONAWCY zal 2

1.3. I CZESC SIWZ IDW ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA zal 3

1.4. I CZESC SIWZ IDW OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ zal 4

1.5. I CZESC SIWZ IDW WZÓR UMOWY O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zal 5

1.6. I CZESC SIWZ IDW WYKAZ ROBOT zal 6

1.7. I CZESC SIWZ IDW WYKAZ OSÓB zal 7

1.8. I CZESC SIWZ IDW KLAUZULA INFORMACYJNA zal 8

2 II CZESC SIWZ WZOR UMOWY

1_PFU Centrum Szkolenia AZL CSML – Przylep

2_Mapa zasadnicza Przylep

Pozycje kosztorysowe AZL CSML

2020-12-22 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

RYSUNKI :

KA__102_ – Wizualizacje_

KA__101_ – Rzuty, przekroje, elewacje_

KPZT001_ – PZT Sytuacja

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 7/AZL/2020

WYBÓR NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY 7/AZL/2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY AZL/1/UE/2021

SZCZEGÓŁY PRZETARGU

„Leasing fabrycznie nowego samolotu szkolnego dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej”

 

Szczegóły postępowania w linku

INFORMACJA_O_PLATFORMIE_AZL

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia Umowy

Zamawiający niniejszym informuje, o wszczęciu w dniu 16 grudnia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 ze zm.) którego przedmiotem jest wykonie usługi pn.: „Leasing fabrycznie nowego samolotu szkolnego dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej”. 

Plik :  2021-OJS247-654502-pl

Nr postępowania: AZL/3/UE/2021

2021-OJS247-654502-pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY AZL/2/K/2021

SZCZEGÓŁY PRZETARGU

„Wdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej”

 

Szczegóły postępowania w linku

INFORMACJA_O_PLATFORMIE_AZL

PRZETARG NIEOGRANICZONY AZL/1/RR/2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Świadczenie usług instruktora samolotowego
szkolenia teoretycznego i praktycznego
.

Numer referencyjny: AZL/1/RR/2023.

Zamawiający, Aeroklub Ziemi Lubuskiej, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi pn. „Świadczenie usług instruktora samolotowego szkolenia teoretycznego i praktycznego” (dalej: „Zapytanie”) w  postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11  września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”) w związku z art. 2 ust. 1. pkt 1 ustawy Pzp.

 
Wymagane informacje jak i dokumentu które nalezy złozyć znajdują się w załącznikach.

PYTANIA I ODPOWIEDZI AZL/1/RR/2023

  • Brak pytań

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT AZL/1/RR/2023

WYBÓR NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY AZL/1/RR/2023