Scroll to top
© 2020 AEROKLUB ZIEMI LUBUSKIEJ
Share
  • Możliwość tankowania Avgas 100LL i Pb 95
  • Częstotliwość 130.780 MHz
  • AKTUALNOŚCI

Aeroklub Ziemi Lubuskiej

Przetargi

Aeroklub Ziemi Lubuskiej zaprasza oferentów do udziału w postępowaniach przetargowych publikowanych poniżej.

PRZETARG NIEOGRANICZONY 1/AZL/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej”.

Numer referencyjny: 1/AZL/2020.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, realizowana w ramach umowy partnerstwa z Miastem Zielona Góra, w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Termin składania ofert: 24 czerwiec 2020 r. do godziny 10:00.

SZCZEGÓŁY PRZETARGU

Szczegóły postępowania zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego.

TERMINY

Termin składania ofert: 24 czerwiec 2020 r. do godziny 10:00.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 1/AZL/2020

WYBÓR WYKONAWCY 1/AZL/2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY 2/AZL/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej”.

Numer referencyjny: 2/AZL/2020.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi polegającej na wdrożeniu platformy szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, realizowanej w ramach umowy partnerstwa z Miastem Zielona Góra, w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Termin składania ofert:  2 lipiec 2020 r. do godziny 10:00.

SZCZEGÓŁY PRZETARGU

Szczegóły postępowania zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego.

TERMINY

Termin składania ofert: 2 lipiec 2020 r. do godziny 10:00

PYTANIA I ODPOWIEDZI

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2/AZL/2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY 3/AZL/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z wykupem końcowym”.

Numer referencyjny: 3/AZL/2020.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z wykupem końcowym, realizowanego w ramach umowy partnerstwa z Miastem Zielona Góra, w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

SZCZEGÓŁY PRZETARGU

Szczegóły postępowania zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego.

TERMINY

Termin składania ofert: 13 lipca 2020 r. do godziny 10:00.

ZMIANA  TERMINU  SKŁADANIA  OFERT :

Nowy termin składania ofert: 16 lipca 2020 r. do godziny 10:00.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 3/AZL/2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY 4/AZL/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z wykupem końcowym”.

Numer referencyjny: 4/AZL/2020.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z wykupem końcowym, realizowanego w ramach umowy partnerstwa z Miastem Zielona Góra, w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

SZCZEGÓŁY PRZETARGU

Szczegóły postępowania zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego.

TERMINY

Termin składania ofert: 28 lipca 2020 r. do godziny 10:00.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 4/AZL/2020

WYBÓR WYKONAWCY 4/AZL/2020