Scroll to top
© 2020 AEROKLUB ZIEMI LUBUSKIEJ
Share
  • Możliwość tankowania Avgas 100LL i Pb 95
  • Częstotliwość 130.780 MHz
  • AKTUALNOŚCI

MODELOWE WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SENIORÓW

W ramach projektu zorganizowano łącznie 41 warsztatów – łącznie dla około 900 osób z grup osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Warsztaty odbyły się w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Zielonej Górze.

W ramach warsztatów prowadzone były między innymi zajęcia rehabilitacyjne i aktywniające (hipoterapia, kinezyterapia, muzykoterapia, warsztaty plastyczne, rzemiosła artystycznego itd.). Podczas warsztatów organizowane były kursy językowe, dopasowane każdorazowo do poziomu językowego uczestników oraz zajęcia integracyjne, jak np. ogniska, wieczorki taneczne, wspólne wycieczki.

Aeroklub Ziemi Lubuskiej jako partner projektu w ramach oszczędności związanych z okresem pandemii COVID zrealizował 2 mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy 40 kW każda oraz zainstalował 2 pompy ciepła o mocy 16 kW każda. Uzyskane energia elektryczna i energia cieplna zaspokoją prawie w 100% potrzeby związane z utrzymaniem obiektów CSPN. Oznacza to, że uczestnicy warsztatów organizowanych w ramach projektu w II kwartale 2023 korzystali z odnawialnych źródeł energii, a kolejne spotkania polsko-niemieckie będą mogły być organizowane po rozsądnych kosztach, możliwych do współfinansowania przez Fundusz Małych Projektów lub Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży.