Scroll to top
© 2020 AEROKLUB ZIEMI LUBUSKIEJ
Share
  • Możliwość tankowania Avgas 100LL i Pb 95
  • Częstotliwość 130.780 MHz
  • AKTUALNOŚCI

Biuletyn bezpieczeństwa AZL

ZDARZENIA LOTNICZE ZAISTNIAŁE W AZL w 2022 r i w I KWARTALE 2023r.

SZYBOWCOWE

30.06.2022 r. Szybowiec SZD  50 PUCHACZ SP-3572 , lot szkolny z instruktorem.  podczas dobiegu szybowca uczeń pilot nie mógł utrzymać równowagi poprzecznej szybowca. Sterowanie przejął instruktor i dobieg zakończył się bezproblemowo.W trakcie sprawdzania układu sterowania stwierdzono, że drążek sterowy w pierwszej kabinie nie wychyla się prawidłowo . Wychylenie drążka w  pierwszej kabinie było ograniczone. Nakrętka samokontrująca z podkładką leżały osobno. Loty szybowców „Puchacz” zostały wstrzymane,wszystkie szybowce szkolne sprawdzono ,nie stwierdzono podobnych usterek. Zalecono instruktorom szybowcowym aby dokładnie przeprowadzali przeglądy przedlotowe, z zwróceniem szczególnej uwagi na układy sterowania.

08.09.2022 r. Szybowiec SZD-50-3 Puchacz SP-3358. Uszkodzenie struktury nośnej skrzydła. Podczas rutynowej weryfikacji przed przystąpieniem do prac obsługowych ujawniono nietypowe położenie czopa dżwigara prawego skrzydła. Czop wystawał około 5 mm
poza ściankę pasa dżwigara. Szczegółowa kontrola wykazała, że czop był wybudowany-wyklejony z gniazda w  którym  był osadzony. Rowing oplatający ścianki i pas dżwigara optycznie wyglądały na nienaruszone. Czop dżwigara przesuwał się wzdłuż osi poprzecznej co mogło doprowadzić do jego przemieszczenia do wewnątrz dżwigara powodując utratę podparcia prawego dżwigara co mogło spowodować ścięcie sworznia nośnego i utratę skrzydła podczas lotu. Zdarzenie
omówiono na Posiedzeniu Zespołu BL AZL w dniu 30.09.2022 r.

SAMOLOTOWE

12.02.2022 r. Samolot Diamond DA 40 SP-RYT Operator Smart  Aviation. Samolot pojawił się na lotnisku EPZP po zachodzie słońca,
Samolot, bez łączności ,bez wydania zgody, bez włączonych świateł pasa wystartował. Zdarzenie zostało zauważone i zgłoszone przez Ochronę Lotniska EPZP,  które na dzień przed zdarzeniem było zamknięte  NOTAMEM z uwagi na zły stan nawierzchni drogi startowej  spowodowany długotrwałymi opadami deszczu. W dniu zdarzenia NOTAM już nie obowiązywał, ale po ocenie stanu drogi startowej i dróg kołowania został  ponownie wydany na dni 13 – 15 lutego 2022 r. Samolot na grząskiej nawierzchni drogi kołowania zostawił głębokie koleiny , kołując do progu pasa 24. Klasyfikacja ryzyka – wysoka. Zdarzenie omówiono na Posiedzeniu Zespołu BL AZL w dniu 25.02.2022 r.

29.04.2022 r. samolot Cessna – 152 SP -KAK. Typ silnika -235-L2C Lycoming rok zabudowy 2020, liczba motogodzin 489. Podczas próby uruchamiania silnika pojawił się ogień wydostający się na zewnątrz przez filtr powietrza. Mechanik lotniczy używając gaśnicy
proszkowej ugasił płomień. W chwili gaszenia silnik nie pracował, śmigło nie obracało się. Samolot został wstrzymany od lotów do chwili wyjaśnienia przyczyny, wykonania przeglądu i stwierdzenia zdatności do lotu. Incydent został omówiony na Posiedzeniu BL w dniu 27.05.2022 r.

04.05.2022 r. pilot motolotni na motolotni i uczeń – pilot samolotowy na  samolocie Tecnam SP -KAS.  Uczeń-pilot  w lewym kręgu zgłosił pozycję  ” z wiatrem” z zamiarem lądowania na pasie 06. W tym czasie w okolicach trzeciego zakrętu prawego kręgu do pasa 06 manewry wykonywała motolotnia. Ucz.pil. samolotowy zgłosił prostą 06 i kontynuował podejście pod nadzorem instruktora. W tym momencie motolotnia dynamicznie  przemieściła się w stronę progu pasa 06 przecinając tor lotu samolotu Tecnam SP – KAS.
Uczeń – pilot  na polecenie radiowe swojego instruktora  z ziemi zastosował procedurę odejścia na drugie okrążenie, ponieważ nastąpiło niebezpieczne zbliżenie dwóch statków powietrznych. Po północnej stronie lotniska pracował kwadrat motolotniowy i paralotniowy ale pilot motolotni wykonywał lot bez łączności radiowej. Przeprowadzono rozmowę z pilotem motolotni i uczniem – pilotem. Odbyło się szkolenie sekcji motoropalotniowej z łączności radiowej. Omówiono zdarzenie na Posiedzeniu Zespołu BL AZL w dniu 27.05.2022 r.. Opracowano i wysłano raport końcowy do PKBWL.

12.06.2022 r. samolot Cessna – 150 SP – KAX. W dniu poprzednim 11.06.2022 po zakończonych lotach instruktor samolotowy wpisał do PDT usterkę o treści : ” Proszę sprawdzić i wymienić bezpieczniki na sprawne i prawidłowe.” W dniu następnym 12.06.2022 r. pilot licencjonowany przygotował samolot do lotów i wykonał 2 loty, mimo braku adnotacji w PDT o wykonanych czynnościach usunięcia wpisanej w dniu poprzednim usterki bezpieczników. Zdarzenie omówiono na Posiedzeniu Zesp[ołu BL AZL w dniu 24.06.2022 r. Wprowadzono do wydruku komputerowego PDT czerwoną sygnalizację ostrzegającą  każdorazowo personel o usterce w statku powietrznym do momentu jej usunięcia.

03.11.2022 r samolot Tecnam P2008 – JC .Pilot – szkolony i instruktor – pilot.  W locie szkolnym VFR Noc w kręgu nadlotniskowym doszło do kolizji z ptakiem , krawędzią natarcia prawego skrzydła. Po lądowaniu nie stwierdzono żadnych uszkodzeń, zauważono ślady krwi na krawędzi natarcia w pobliżu kadłuba. Zdarzenie omówiono na Posiedzeniu Zespołu BL AZL w dniu 04.11.2022 r.

03.01.2023 r. samolot Tecnam P 2008 – JC SP – KAS. Pilot szkolony i instruktor samolotowy. Na prostej do lądowania na kierunku 24, odpalano z ziemi serie fajerwerków, w pobliże samolotu. Zdarzenie miało miejsce podczas każdego z czterech podejść  na prostej do lądowania z okolic zabudowań znajdujących się przed granicą lotniska EPZP. Instruktor podjął decyzję o przerwaniu wykonywania kręgów nadlotniskowych w szkoleniu do uprawnienia NOC  VFR.. Zdarzenie na gorąco omówiono z instruktorami samolotowymi wykonującymi loty nocne. Zagrożenia ruchu lotniczego z ziemi typu fajerwerki,oślepianie laserem, w czasie rzeczywistym zgłaszać telefonicznie Policji.

ŚMIGŁOWCOWE

27.032022 r. śmigłowiec Robinson-R$$-II SP – PBK. Podczas samodzielnego startu ucznia- pilota nastąpiło uderzenie tylną częścią prawej płozy śmigłowca w nawierzchnię trawiastą lotniska , co doprowadziło do dużego przechylenia śmigłowca na prawą stronę. Ucz.pil. natychmiast zrzucił dźwignie skoku i mocy do dołu co doprowadziło do twardego ladowania.,Ucz.pil. nie odniósł żadnych obrażeń i samodzielnie opuścił śmigłowiec.. Wykonano przegląd techniczny s.p. zgodnie z procedura, nie wykryto żadnych uszkodzeń..Wnioski profilaktyczne : Przed lotami solo przypominać szkolonym i pilotom licencjonowanym na neutralną pozycję drążka sterowego w początkowej fazie unoszenia dźwigni skoku i mocy oraz kompensowaniu momentu oporowego lewym orczykiem. Incydent omówił FI/H/ Łukasz Pawlak na Posiedzeniu Zespołu BL w dniu 29.04.2022 r.

INNE

W roku 2022 wykonano 16886 operacji lotniczych i uzyskano nalot na statkach powietrznych w ilości 4926 godzin.
Zgłoszono  8 zdarzeń do Centralnej Bazy Zgłoszeń, odnotowano jedno zgłoszenie wewnętrzne. W I kwartale 2023 r. zgłoszono 1 zdarzenie do CBZ, nie odnotowano zdarzeń wewnętrznych. Zachęcamy personel lotniczy do dobrowolnego zgłaszania zdarzeń lotniczych JUST CULTURE w celu utrzymania na wysokim poziomie bezpieczeństwa wykonywania lotów w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej.

W 2022 r. odbyło się 13 Posiedzeń Zespołu BL AZL – rozszerzonych na których omawiane były zdarzenia lotnicze. Kadra kierownicza Aeroklubu uczestniczyła w dwóch Warsztatach SMS organizowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, w Konferencji Naukowej Uczelni Łazarskiego, w dwóch szkoleniach organizowanych przez Aeroklub Polski.

Kierownik Bezpieczeństwa AZL – Władysław Taranek
Zastępca Przewodniczącego Zespołu BL AZLJarosław Gniazdowski

Related posts