Scroll to top
© 2020 AEROKLUB ZIEMI LUBUSKIEJ
Share
  • Możliwość tankowania Avgas 100LL i Pb 95
  • Częstotliwość 130.780 MHz
  • AKTUALNOŚCI

Polsko – Niemieckie Zawody w paralotniowej celności lądowania Zielona Góra 2022

Projekt dofinansowany ze środków Programu Współpracy Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach INTERREG VA Fundusz Małych Projektów Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

Rozpoczęcie projektu: 1.05.2022

Zakończenie projektu: 31.10.2022

Partner niemiecki: Cottbuser Drachen- und Gleitschirmfliegerclub e.V.

Celem projektu jest wzajemne poznanie się, rozwinięcie długofalowej współpracy pomiędzy klubami sportowymi z branży lotniczej oraz jej promocja na pograniczu polsko-niemieckim.

Działania:

W dniach 21 – 23.09.2022r. na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej zostały zorganizowane Polsko – Niemieckie Zawody w paralotniowej celności lądowania. Podczas zawodów loty były przygotowywane, wykonywane i  oceniane przez międzynarodowe polsko-niemieckie ekipy techniczno-sędziowskie. W zawodach wzięło udział 15 zawodników ze stron polskiej i 10 ze strony niemieckiej. Uczestnicy mieli zapewniony nocleg i całodzienne wyżywienie.

Rozegrane zostały 4 konkurencje w tym jedna drużynowa składająca się z 3 osobowych zespołów polsko-niemieckich. Na zakończenie zawodów, najlepsi piloci zostali uhonorowani pucharami i nagrodami a wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe koszulki.

Komunikacja pomiędzy partnerami projektu przebiegała w języku niemieckim i angielskim oraz za pośrednictwem tłumacza.

Oprócz promowania międzynarodowej sieci miłośników sportów lotniczych z poszczególnych regionów przygranicznych, realizacja tego typu projektów pozwoliła na wzmocnienie pozycji regionu oraz jest kolejnym walorem w pozyskiwaniu aktywnych urlopowiczów.

Projekt wpłynął również na bliższe poznanie sportowców obu narodowości z regionu przygranicznego poprzez udział w projekcie jak i wspólną pracą nad jego przygotowaniem.

To, co nas łączy, to przede wszystkim sport  oraz zasady bezpieczeństwa w ruchu powietrznym.

Related posts