Scroll to top
© 2020 AEROKLUB ZIEMI LUBUSKIEJ
Share
  • Możliwość tankowania Avgas 100LL i Pb 95
  • Częstotliwość 130.780 MHz
  • AKTUALNOŚCI

Aeroklub Ziemi Lubuskiej

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w ramach prowadzonej przez nas działalności.

OGÓLNE ZASADY

Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z serwisów funkcjonujących pod adresem www.azl.pl, www.osl.azl.pl, które w dalszej części Polityki Prywatności nazywane Serwisami, a także w całej naszej działalności obejmującej bezpośredni Państwa kontakt z nami oraz obecność na portalach społecznościowych. Polityka Prywatności jest zgodna Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych przekazanych na etapie kontaktu z podmiotem jest Aeroklub
Ziemi Lubuskiej ul. Przylep-Skokowa 18, 66-015 Zielona Góra, tel. +48 68 321 30 10, e-mail:
azl@azl.pl
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować się można
pod adresem e-mail: rodo@azl.pl

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

Z uwagi na charakter naszej działalności, współpraca z nami lub korzystanie z naszych usług wiąże
się z potrzebą przekazania nam Państwa danych osobowych. Zgromadzone dane zachowujemy w
ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów wskazanych w polityce prywatności.

1. W celu prowadzenia naszej działalności przetwarzamy następujące dane:

a) imię i nazwisko,
b) dane teleadresowe,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu,
e) numer konta bankowego, w przypadku przekazania darowizny lub wnoszenia opłat
f) dane geolokalizacyjne i adres IP.

2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

a) Państwa zgoda – art. 6 pkt 1 lit a) RODO: w zakresie danych pkt II.1. od a) do f)
wynikająca z dobrowolnego skierowania do nas pytania.
Zgoda Państwa stanowi także podstawę przetwarzania na etapie gromadzenia danych
geolokalizacyjnych, adresów IP tzw. pliki cookies (szczegółowe rozwinięcie pkt V.
Załącznik do polityki). We wszystkich tych przypadkach wyrażenie zgody ma charakter
dobrowolny.

b) wykonywanie umowy – art. 6 pkt 1 lit b) RODO: w zakresie danych pkt II.1. od a) do e)
– w związku z korzystaniem z naszych usług, w tym korzystaniem z portalu
szkoleniowego/e-learningowego.

c) przetwarzanie wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6
pkt 1 lit f) RODO – przetwarzanie danych pkt II.1. a) do f) m.in. w celu marketingu

bezpośredniego własnych produktów skierowanego do osób, które korzystały z naszej
oferty oraz do celu dochodzenia roszczeń.

3. Źródła pozyskiwania danych:

W każdym z przypadków źródłem danych jesteście Państwo – osoby odwiedzające nasze serwisy
lub kontaktujące się z nami bezpośrednio i korzystające z naszych usług.

4. Czas przechowywania danych osobowych.

a) dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy do czasu jej wycofania.

b) dane przetwarzane w celu realizacji umowy przetwarzane będą przez okres do 6 lat od
ostatniego zakupu. Okres ten wynika z przepisów prawa wynikających z obowiązków
sprawozdawczych.

c) dane przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionych interesów administratora zostanie zaprzestane w momencie wniesienia sprzeciwu.
Wycofanie zgody oraz wniesienie sprzeciwu może zostać zrealizowane poprzez przesłanie treści na adres e-mail: rodo@azl.pl

5. Udostępnianie danych osobowych

Informujemy, że Państwa dane nie są sprzedawane innym podmiotom.

Udostępniamy je podmiotom trzecim, przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń, w celu
realizacji naszych działań administracyjnych (m.in. podmioty świadczące nam usługi w
obszarze serwera stron www., usługi hostingowa, przechowywania danych, dostawcy
oprogramowania, agencji marketingowe i innym naszym zaufanym partnerom).

 

Środki bezpieczeństwa

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić
je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów,
połączeń i Serwisów.

Przysługujące prawa

Na podstawie RODO, w kontekście korzystania z naszych Serwisów przysługują Państwu:

1. Art. 15 Prawo do informacji czy dane są przetwarzane.

2. Art. 16 Prawo do sprostowania, poprawienia swoich danych.

3. Art. 17 Prawo do usunięcia danych – bycia zapomnianym.

4. Art. 18 Prawo do ograniczenia przetwarzania.

5. Art. 19 Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych
lub o ograniczeniu przetwarzania.

6. Art. 20 Prawo do przenoszenia danych.

7. Art. 21 Prawo do sprzeciwu.

W przypadku wszelkich uwag i wątpliwości oraz sankcjonowania swoich praw można
skontaktować się z Administratorem lub powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.