SMS Meteo Kamera
SMS Meteo Kamera

Aktualności

przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Modernizacja bazy Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie” znak sprawy 3/azl/2017

1 września 2017

Aeroklub Ziemi Lubuskiej ogłasza przetarg nieogranioczony na roboty budowlane dla zadania „Modernizacja bazy Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie” znak sprawy 3/azl/2017.

Zakres przedmiotowego zamówienia publicznego jest elementem Projektu „Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus” (dalej: „Projekt”) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejskiej Współpracy Terytorialnej“

Link z dokumentami do pobrania

Poniżej plik zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie w Biuletynie UZP
Powrót