SMS Meteo Kamera
SMS Meteo Kamera

Aktualności

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Modernizacja bazy Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie” znak sprawy 2/azl/2017

30 sierpnia 2017

Aeroklub Ziemi Lubuskiej informuje, że na przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Modernizacja bazy Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie” znak sprawy 2/azl/2017 w terminie składnia ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Powrót