SMS Meteo Kamera
SMS Meteo Kamera

Aktualności

Przetarg nieograniczony „Modernizacja bazy Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie”

14 sierpnia 2017

Aeroklub Ziemi Lubuskiej ogłasza przetarg nieogranioczony na roboty budowlane dla zadania „Modernizacja bazy Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie”.

Zakres przedmiotowego zamówienia publicznego jest elementem Projektu „Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus” (dalej: „Projekt”) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejskiej Współpracy Terytorialnej“

Link z dokumentami do pobrania

Poniżej plik zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych

Powrót