SMS Meteo Kamera
SMS Meteo Kamera

Ośrodek szkolenia - kontakt

Szef szkolenia HT

Władysław Taranek
azl@azl.pl
tel. 683213013tel. 683213013

Szef szkolenia teoretycznego CGI

Michał Krupa
m_krupa@azl.pl
tel. 683213024tel. 683213024