SMS Meteo Kamera
SMS Meteo Kamera

Aktualności

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 1/azl/2017 „Modernizacja bazy Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie”

8 sierpnia 2017

Stosownie do art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) , Zamawiający niniejszym zawiadamia że w dniu 08 sierpnia 2017 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 PZP unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Powrót